Algemene voorwaarden

1. De verkoper 

Pappetie, vestigingsplaats te Bosstraat 34 te 9420 Mere, België. Ondernemingsnummer: 0638.899.138, BTW-nummer: BE0635.899.138, Tel: +32 (0)468.27.11.12. 

2. Toepassing
Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Pappetie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Voor de reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden, die geldig waren tijdens het afsluiten van deze overeenkomst. 

3. Bestelling
Nadat de bestelling online geplaatst is, ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de opgegeven bestelling en de verzendkosten. 

4. Levering
4.1 De levering van de producten vindt plaats, eens de volledige betaling ontvangen is. 
4.2 De bestelling kan gratis afgehaald worden na afspraak. De levering kan verzonden worden volgens de door de klant aangeduide wijze.  Het computerprogramma berekent de kosten hiervan automatisch. 
4.3 Indien de bestelde producten niet meer aanwezig zijn, stuurt Pappetie de klant zo snel mogelijk een e-mail. 
4.4 De levering gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De kosten van de verzending zijn voor rekening van de klant. 
4.5 Een opgegeven leveringstermijn heeft louter een indicatieve waarde. Het overschrijden van deze leveringstermijn geeft de klant geen recht op de betaling van een vergoeding noch het recht om de bestelling te annuleren.
 4.6 Vertragingen te wijten aan overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Pappetie geven haar het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie aanhoudt. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien deze situatie van overmacht de termijn van 30 kalenderdagen overschrijdt, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk dmv een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding. Indien Pappetie niet kan tegemoetkomen aan de levering van de producten, zal het, door de klant voor deze producten betaalde bedrag, aan de klant terug betaald worden.

 5. De betaling
 5.1 In principe zijn alle facturen betaalbaar in EURO voordat de levering plaatsvindt.
 5.2 De betaling gebeurt middels een overschrijving op het KBC rekeningnummer  IBAN BE61 7370 2589 6417 BIC KREDBEBB op naam van Topke Selina. Het factuurnummer dient als mededeling vermeld te worden.
 5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. 

6. Eigendom en risico

6.1 Tot de volledige betaling van de factuur blijven de goederen eigendom van Pappetie. Pappetie behoudt het recht om de goederen bij uitblijven van de betaling terug te vorderen.
6.2 Al onze producten worden correct verzonden, daarom is Pappetie niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de artikelen tijdens verzending. 

7. Privacy
De gegevens van de klant worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden.

8. Teruggave goederen
De klant heeft het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst tot 14 dagen na de overeenkomst. De klant kan de producten terugzenden tot 14 dagen na het melden van de teruggave van de goederen wanneer deze ongeopend in de originele verpakking zitten. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Zodra Pappetie de producten ontvangen heeft, zal het voor deze producten betaalde bedrag aan de klant worden overmaken binnen de 14 kalenderdagen. 

9. Klachten
Klachten over de geleverde producten kunnen binnen de vijf werkdagen schriftelijk gemeld worden aan Pappetie. Pappetie zal de klant binnen de 14 dagen antwoord geven over deze klacht. De klant heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van betwisting. 

10. Recht
Op de transacties van Pappetie is het Belgisch recht van toepassing, daar waar dit niet uitdrukkelijk wordt beschreven. Het feit dat Pappetie één of meerdere clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt in deze voorwaarden niet toepast, betekent niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepalingen te beroepen.

De waardering van www.pappetie.be bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 16 reviews.